Середа, 27.09.2023, 10:41

Кременчуцька профспілкова організація працівників освіти

Категорії розділу
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

Щодо службового вiдрядження
12.12.2016, 10:21

ПИТАННЯ: Якi гарантiї встановленi для вiдряджених працiвникiв? Чи є вiдрядженням робоча поїздка в межах мiста, якщо робоче мiсце працiвника закрiплене в межах тiєї самої адмiнiстративно-територiальної одиницi? Чи виплачуються добовi в такому разi?

ВIДПОВIДЬ: Питання, пов'язанi зi службовими вiдрядженнями, врегульованi ст. 121 КЗпП та Податковим кодексом України (далi - Кодекс).

Статтею 121 КЗпП визначено гарантiї та компенсацiї пiд час службових вiдряджень. За частиною 2 цiєї статтi працiвникам, якi направляються у вiдрядження, виплачуються добовi за час перебування у вiдрядженнi, оплачується вартiсть проїзду до мiсця призначення i назад та витрати з найму житлового примiщення в порядку i розмiрах, установлених законодавством.

Вiдповiдно до абзацу шостого пп. 170.9.1. п. 170.9 ст. 170 Кодексу суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, що направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштiв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

На виконання цiєї норми Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив постанову вiд 02.02.2011 р. № 98, а Мiнфiн України видав наказ вiд 17.03.2011 р. № 362, яким викладено в новiй редакцiї Мнструкцiю про службовi вiдрядження в межах України та за кордон (далi - Iнструкцiя).

Вiдповiдно до Iнструкцiї службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника органу державної влади, пiдприємства, установи та органiзацiї, що повнiстю або частково утримується (фiнансується) за рахунок бюджетних коштiв, на певний строк до iншого населеного пункту для виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи (за наявностi документiв, що пiдтверджують зв'язок службового вiдрядження з основною дiяльнiстю пiдприємства).

Положення Iнструкцiї поширюються на органи державної влади, пiдприємства, установи та органiзацiї, що повнiстю або частково утримується (фiнансується) за рахунок бюджетних коштiв.

При цьому загальнi норми щодо вiдряджень можуть застосовуватися i для пiдприємств госпрозрахункової сфери.

Госпрозрахунковi пiдприємства питання щодо гарантiй працiвникiв за час вiдрядження мають урегулювати в колективному договорi чи iншому локальному актi пiдприємства.

Вiдповiдно до ст. 15 Закону України «Про оплату працi» форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат установлюються пiдприємствами в колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених i законодавством, генеральною та галузевими угодами.

У колективному договорi встановлюються взаємнi зобов'язання сторiн щодо регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин, зокрема, нормування й оплати працi, встановлення форм, систем, розмiрiв заробiтної плати та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiй тощо).

У колективному договорi чи iншому актi роботодавця може бути встановлено надбавки до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв, робота яких постiйно проводиться в дорозi або має роз'їзний (пересувний) характер, (з урахуванням норм постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.99 р. № 490 «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних i будiвельних-робiт, та працiвникiв, робота яких виконується вахтовим методом, постiйно проводиться в дорозi або має роз'їзний (пересувний) характер».

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 43 (1007), 23 листопада 2016 р.
Передплатний iндекс: 30214

Категорія: Мої файли | Додав: kremprofspilka
Переглядів: 335 | Завантажень: 0 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: